Danh sách việc làm

Tư vấn chuyển việc miễn phí

Software Engineer ( Golang )


 

Mô tả công việc:

-       Quản lý nhóm và phòng ban từ  mọi khía cạnh của sản phẩm
-       Phát triển hoặc tuyển dụng năng lực để đáp ứng cơ cấu tổ chức ý tưởng
-       Xây dựng hệ thống đánh giá giúp công ty có thể phát triển thuận lợi; nhằm giúp Money Forward Việt Nam trở thành đối thủ cạnh tranh trong nhóm Money Forward
-       Thực thi các biện pháp về chiến lược của nhóm Money Forward dựa trên một số tổ chức kĩ thuật
-       Định hướng sự nghiệp: Giám đốc kỹ thuật MFBC → VpoE ( trên tất cả các phòng ban )

Yêu cầu:

-       Làm việc với tư cách là người quản lý trong một tổ chức có 50~100 người
-       Kĩ năng tiếng anh để phục vụ cho các buổi họp mặt
-       Kinh nghiệm phát triển web trên 5 năm

Khuyến khích:
-       Làm việc với tư cách là quản lý kĩ sư/ VpoE/ CTO
-       Golang
-       Kinh nghiệm phát triển ứng dụng toB
 

Chia sẻ :
Share to Facebook Share to messenger Share to Youtube Share to Twitter Share to Linkedin

Tư vấn chuyển việc miễn phí


Upload CV