Danh sách việc làm

Tư vấn chuyển việc miễn phí

IT Web Engineer


 

Tên công ty: YUME

Địa điểm làm việc: Onsite tại công ty khách hàng

Nội dung công việc:

[Information technology staff]
-    Development / requirement definition of WEB applications, incorporation / control into machine products, big data analysis work, etc.

[Network engineers]
-    Network maintenance within mobile phone base stations, in-house network construction and operation work, large-scale server construction work, etc.

【Training】
After joining the company, you will be required to take training in business etiquette and company regulations.

Yêu cầu:

-    Tốt nghiệp từ tháng 3/2021 trở đi
-    Thành thạo ngôn ngữ bất kỳ
-    Không nhận người chưa từng làm dự án thực tế

Lương: 250 - 300 man
 

Chia sẻ :
Share to Facebook Share to messenger Share to Youtube Share to Twitter Share to Linkedin

Tư vấn chuyển việc miễn phí


Upload CV